Цена на Вермут Сhinzano Blanco в магазинах Duty Free

Объем: 1L